Ανακοινώνουμε την διάθεση του νέου σεμιναρίου Windows Server 2019 Administration με την μορφή της Online εκπαίδευσης, ώστε να μπορέσετε να το παρακολουθήσετε από οπουδήποτε.
Στην ύλη του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:
 • Use administrative techniques and tools in Windows Server 2019.
 • Implement identity Services.
 • Manage network infrastructure services.
 • Configure file servers and storage.
 • Manage virtual machines using Hyper-V virtualization and containers.
 • Implement high availability and disaster recovery solutions.
 • Apply security features to protect critical resources.
 • Configure Remote Desktop Services.
 • Configure a virtual machine-based desktop infrastructure deployment.
 • Implement remote access and web services.
 • Implement service monitoring and performance monitoring, and apply troubleshooting.
 • Perform upgrades and migration related to AD DS, and storage.
Οι συμμετέχοντες, εκτός από την βιντεοσκόπηση του σεμιναρίου, αποκτούν το εκπαιδευτικό υλικό σε digital μορφή, καθώς και πρόσβαση σε Online Labs.

Το σεμινάριο παρέχεται σε 2 διαφορετικές εκδόσεις, η κάθε μία με διαφορετικές παροχές και τιμές. Δείτε μια σύγκριση των 2 εκδόσεων παρακάτω:

Μόνο Videos

Τιμή σεμιναρίου 240 €

Αυτή η έκδοση απευθύνεται σε όσους θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο με μικρό κόστος. Προϋποθέτει ότι έχετε ένα περιβάλλον στο οποίο μπορείτε να εγκαταστήσετε virtual μηχανές για να κάνετε πρακτική εξάσκηση.

Τι περιλαμβάνεται:

 • Τα videos του σεμιναρίου

Πλήρες πακέτο εκπαίδευσης

Τιμή σεμιναρίου 800 €

Αυτή η έκδοση απευθύνεται σε όσους θέλουν να έχουν το πλήρες πακέτο με μεγαλύτερο κόστος.

Τι περιλαμβάνεται:

 • Τα videos του σεμιναρίου

 • Εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή

 • Πρόσβαση για 6 μήνες στα Online Labs

Εκπαιδευτής του σεμιναρίου είναι ο Χρήστος Σπανουγάκης, Microsoft Certified Trainer (MCT) από το 1998. To 2008 του απονεμήθηκε από τα κεντρικά της Microsoft στο Redmond ο τιμητικός τίτλος του Microsoft Most Valuable Professional (MVP) για την συνεισφορά του στις κοινότητες επαγγελματιών της πληροφορικής. Συχνός ομιλητής με τεχνικές παρουσιάσεις σε συνέδρια πληροφορικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό και εκπαιδευτής στα τεχνικά σεμινάρια Microsoft που διοργανώνει σε όλη την Ευρώπη.
Συμμετέχει επίσης σε έργα πληροφορικής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αποκτώντας μεγάλη εμπειρία που την μεταφέρει στους συμμετέχοντες των σεμιναρίων.