Προσπαθείστε να εντοπίσετε αν στα ακόλουθα σενάρια πρέπει να εφαρμοστεί το GDPR.

You must specify a text.
You must specify an email address.