Όροι συναλλαγών / Terms & Conditions

Παρακαλώ σημειώστε: Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε την παραγγελία σας και να διαγράψουμε το λογαριασμό χρήστη σας, σε περίπτωση που δεν εγγραφείτε χρησιμοποιώντας το πραγματικό σας όνομα και επώνυμο. Χρησιμοποιήστε το πραγματικό σας όνομα, επώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά την παραγγελία.

 

1. Διαδικασία Παραγγελίας:

Ανάλογα με το προϊόν που παραγγέλνετε, οι κωδικοί πρόσβασης και το υλικό διδασκαλίας θα φτάσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός 72 ωρών από την αγορά. Για οποιαδήποτε θέματα που σχετίζεται με την αγορά σας, χρησιμοποιήστε τη σελίδα Επικοινωνία.

Το σύστημα παραγγελιών μας κρυπτογραφεί όλες τις προσωπικές σας πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της διεύθυνσης και άλλων στοιχείων που μας παρέχετε κατά την παραγγελία. Τα στοιχεία της πιστωτικής ή της χρεωστικής κάρτας σας δεν επεξεργάζονται από εμάς, αλλά απευθείας από την Viva Payments.

Όλες οι τιμές είναι σε Ευρώ. Λόγω διακυμάνσεων της τιμής προμηθευτή, διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές χωρίς προειδοποίηση.

 

2. Ισχύς των μαθημάτων και των κουπονιών εξετάσεων:

Το Microsoft Official Courseware είναι προσβάσιμο μέσω της πλατφόρμας Skillpipe και είναι διαθέσιμο online κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας κάθε μαθήματος. Η Microsoft μπορεί να αποφασίσει να αφαιρέσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα κατά την κρίση της. Τα Microsoft Online Labs και τα εκπαιδευτικά βίντεο είναι διαθέσιμα για 3 ή 6 μήνες από την ημερομηνία ενεργοποίησης. Τα κουπόνια εξετάσεων ισχύουν για ένα έτος από την ημερομηνία αγοράς.

 

3. Πολιτική ακυρώσεων & επιστροφής χρημάτων:

Μπορείτε να ακυρώσετε την αγορά του μαθήματος εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης αγοράς.

Σημειώστε ότι εάν εξαργυρώσετε το κουπόνι σας κατά τη διάρκεια της περιόδου ακύρωσης 14 ημερών, μας ζητάτε ρητά να αρχίσουμε να παρέχουμε τα υλικά του μαθήματος και αναγνωρίζετε ότι χάνετε το δικαίωμά σας να ακυρώσετε την αγορά του μαθήματος και να πάρετε οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων για αυτό.

Σε περίπτωση που αποφασίσετε να ακυρώσετε την αγορά ενός μαθήματος, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα ακύρωσης μαθημάτων. Εάν η ακύρωση γίνει δεκτή εντός της προθεσμίας των 14 ημερών, τότε θα σας επιστρέψουμε το χρηματικό ποσό της παραγγελίας. Μετά την πρόσβαση ή την εξαργύρωση κάποιου κουπονιού μαθήματος, δεν μπορούμε να παργαματοποιήσουμε επιστροφή χρημάτων. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τα σωστά προϊόντα πριν από την παραγγελία.

Please note: We reserve the right to cancel your order and delete your user account if you do not sign up using your real name and surname. Use your real name, surname and e-mail address when ordering.

 

1.Ordering Process:

Depending on the product that you order, access codes and courseware material will arrive via email within 72 hours of purchase. For any issues purchasing the product, please use the Contact page.

Our order system encrypts all your personal information including your name, address and all other details. Your credit or debit card details are directly processed by the bank and we do not store that information.

All prices quoted are in Euros. Due to fluctuations in supplier price, we reserve the right to change our prices without notice.

 

2.Validity of courseware and exam vouchers:

Microsoft Official Courseware is accessed through the Skillpipe platform and is available online during the lifetime of every course. Microsoft may decide to remove the courseware at its discretion. Microsoft Online Labs and training videos are available for 3 or 6 months from the date of activation. Exam vouchers are valid for 1 year from the date of purchase.

 

3.Cancellations & Refund policy:

You may cancel your purchase of the course within the period of 14 calendar days from the date on which the contract of purchase is concluded.

Note that if you redeem your voucher during the Cancellation Period of 14 days, you expressly request us to begin providing the course materials and you acknowledge that you lose your right to cancel the purchase of the course and get any refund for it.

In case you decide to cancel your purchase of a course, please fill the Course Cancellation Form. If the cancellation is received within the 14 days period then this will be fully granted. Once a course has been accessed or redeemed, we cannot grant a refund. Please ensure you have the correct course before ordering.