Προβολή όλων των 12 αποτελεσμάτων

Webinar: Module 1 Windows Server 2019 Administration Overview

20,00 

Στο σεμινάριο θα δούμε μαζί τα παρακάτω θέματα:

 • Introducing Windows Server 2019
 • Windows Server Core Overview
 • Windows Server administration principles and tools overview

Webinar: Module 2: Identity Services in Windows Server

20,00 

Στο σεμινάριο θα δούμε μαζί τα παρακάτω θέματα:

 • Overview of AD DS
 • Deploying Windows Server domain controllers
 • Overview of Azure AD
 • Implementing Group Policy
 • Overview of Active Directory Certificate Services

Webinar: Module 3 Network Infrastructure services in Windows Server

20,00 

Στο σεμινάριο θα δούμε μαζί τα παρακάτω θέματα:

 • Deploying and managing DHCP
 • Deploying and managing DNS services
 • Deploying and managing IPAM

Webinar: Module 4 File Servers and Storage management in Windows Server

20,00 

Στο σεμινάριο θα δούμε μαζί τα παρακάτω θέματα:

 • Volumes and file systems in Windows Server
 • Implementing sharing in Windows Server
 • Implementing Storage Spaces in Windows Server
 • Implementing Data Deduplication
 • Implementing iSCSI
 • Deploying Distributed File System

Webinar: Module 5: Hyper-V virtualization and containers in Windows Server

20,00 

Στο σεμινάριο θα δούμε μαζί τα παρακάτω θέματα:

 • Hyper-V in Windows Server
 • Configuring VMs
 • Securing virtualization in Windows Server
 • Containers in Windows Server
 • Overview of Kubernetes

Webinar: Module 6: High Availablity in Windows Server

20,00 

Στο σεμινάριο θα δούμε μαζί τα παρακάτω θέματα:

 • Planning for failover clustering implementation
 • Creating and configuring failover cluster
 • Overview of stretch clusters
 • High availability and disaster recovery solutions with Hyper-V VMs

Webinar: Module 7 Disaster recovery in Windows Server

20,00 

Στο σεμινάριο θα δούμε μαζί τα παρακάτω θέματα:

 • Hyper-V Replica
 • Backup and restore infrastructure in Windows Server

Webinar: Module 8 Windows Server security

20,00 

Στο σεμινάριο θα δούμε μαζί τα παρακάτω θέματα:

 • Credentials and privileged access protection in Windows Server
 • Hardening Windows Server
 • Just Enough Administration in Windows Server
 • Securing and analyzing SMB traffic
 • Windows Server update management

Webinar: Module 9 Remote Desktop Services in Windows Server

20,00 

Στο σεμινάριο θα δούμε μαζί τα παρακάτω θέματα:

 • Remote Desktop Services Overview
 • Configuring a session-based desktop deployment
 • Overview of personal and pooled virtual desktops

Webinar: Module 10 Remote access and web services in Windows Server

20,00 

Στο σεμινάριο θα δούμε μαζί τα παρακάτω θέματα:

 • Overview of RAS in Windows Server
 • Implementing VPNs
 • Implementing NPS
 • Implementing Always On VPN
 • Implementing Web Server in Windows Server

Webinar: Module 11 Monitoring, performance, and troubleshooting

20,00 

Στο σεμινάριο θα δούμε μαζί τα παρακάτω θέματα:

 • Overview of Windows Server monitoring tools
 • Using Performance Monitor
 • Monitoring event logs for troubleshooting

Webinar: Module 12 Upgrade and migration in Windows Server

20,00 

Στο σεμινάριο θα δούμε μαζί τα παρακάτω θέματα:

 • AD DS migration
 • Storage Migration Service
 • Windows Server migration tools