Εκπαιδευθείτε από το σπίτι

Προβολή όλων των 37 αποτελεσμάτων

Active Directory Basics

20,00 

Μάθετε Active Directory Powershell, Configuration of DHCP, DNS, VPN

20,00 

Webinar Azure Administrator: Azure Portal, Azure CLI, Azure Powershell

20,00 

Webinar: Windows Server 2019 Local Storage, Disks, Volumes, Permissions

20,00 

Webinar Azure Administrator: Virtual Machines

20,00 

Webinar: Πώς να στήσετε ένα Failover Cluster στον Windows Server 2019

20,00 

Webinar Azure Administrator: Azure Storage

20,00 

Webinar Azure Administrator: Virtual Networking, Intersite Connectivity

20,00 

Webinar: Πώς να στήσετε ένα Hyper-V Cluster στον Windows Server

20,00 

Webinar Azure Administrator: Azure Active Directory & AD Sync

20,00 

Webinar: Hyper-V Replica & Storage Migration

20,00 

Webinar Azure Administrator: Azure Data Protection & backup

20,00 

Webinar: Module 1 Windows Server 2019 Administration Overview

20,00 

Webinar: Module 2: Identity Services in Windows Server

20,00 

Webinar: Module 3 Network Infrastructure services in Windows Server

20,00 

Webinar: Module 4 File Servers and Storage management in Windows Server

20,00 

Webinar: Module 5: Hyper-V virtualization and containers in Windows Server

20,00 

Webinar: Module 6: High Availablity in Windows Server

20,00 

Webinar: Module 7 Disaster recovery in Windows Server

20,00 

Webinar: Module 8 Windows Server security

20,00 

Webinar: Module 9 Remote Desktop Services in Windows Server

20,00 

Webinar: Module 10 Remote access and web services in Windows Server

20,00 

Webinar: Module 11 Monitoring, performance, and troubleshooting

20,00 

Webinar: Module 12 Upgrade and migration in Windows Server

20,00 

Webinar Azure Administrator: Azure Monitor

20,00 

Webinar Azure Administrator: Governance & Compliance

20,00 

Webinar Azure Administrator: Network Traffic Management

20,00 

Webinar Azure Administrator: Serverless Computing

20,00 

Microsoft 365 Security Administration: User and Group Management

20,00 

Microsoft 365 Security Administration: Identity Synchronization and Protection

20,00 

Phishing & Hacking Staff Awareness Course: Προστατευθείτε από το κυβερνοέγκλημα

40,00 
Προσφορά!

Windows Server 2016 Webinar Part 1: Domain Controllers and AD Management

60,00 
Προσφορά!

Windows Server 2016 Webinar Part 2: AD Sites & Group Policy

60,00 
Προσφορά!

Windows Server 2016 Webinar Part 3: AD Security, Certificate Services & Federation Services

60,00 
Προσφορά!

Windows Server 2016 Webinar Part 4: AD Rights Management, AD Monitoring & AD Sync with Azure

60,00 
Προσφορά!

Windows Server 2016 Identity Webinars Parts 1,2,3,4

240,00