Εκπαιδευθείτε από το σπίτι

Showing all 9 results

Windows Server 2016 Webinar Part 1: Domain Controllers and AD Management

140,00 

Εκπαιδευθείτε από το σπίτι και παρακολουθήστε το webinar με τίτλο «Domain Controllers and Active Directory Management». Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες της πληροφορικής που θέλουν να ξεκινήσουν με τον Windows Server 2016. Εκπαιδευτής: Χρήστος Σπανουγάκης MCT, MVP  

Windows Server 2016 Webinar Part 2: AD Sites & Group Policy

140,00 

Εκπαιδευθείτε από το σπίτι και παρακολουθήστε το webinar με τίτλο «AD Sites & Group Policy». Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες της πληροφορικής που θέλουν να ξεκινήσουν με τον Windows Server 2016.

Εκπαιδευτής: Χρήστος Σπανουγάκης MCT, MVP

Windows Server 2016 Webinar Part 3: AD Security, Certificate Services & Federation Services

140,00 

Εκπαιδευθείτε από το σπίτι και παρακολουθήστε το webinar με τίτλο «AD Security, Certificate Services & Federation Services». Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες της πληροφορικής που θέλουν να ξεκινήσουν με τον Windows Server 2016.

Εκπαιδευτής: Χρήστος Σπανουγάκης MCT, MVP

Windows Server 2016 Webinar Part 4: AD Rights Management, AD Monitoring & AD Sync with Azure

140,00 

Εκπαιδευθείτε από το σπίτι και παρακολουθήστε το webinar με τίτλο «AD Rights Management, AD Monitoring & AD Sync with Azure». Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες της πληροφορικής που θέλουν να ξεκινήσουν με τον Windows Server 2016.

Εκπαιδευτής: Χρήστος Σπανουγάκης MCT, MVP

Windows Server 2016 Identity Webinars Parts 1,2,3,4

560,00 

Εκπαιδευθείτε από το σπίτι και παρακολουθήστε το webinar με τίτλο «Identity using Windows Server 2016». Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες της πληροφορικής που θέλουν να ξεκινήσουν με τον Windows Server 2016.

Εκπαιδευτής: Χρήστος Σπανουγάκης MCT, MVP

Implementing Microsoft Azure (Webinar)

560,00 

Εκπαιδευθείτε από το σπίτι και παρακολουθήστε το webinar με τίτλο «Implementing Microsoft Azure». Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες της πληροφορικής που θέλουν να ξεκινήσουν με το Microsoft Azure.

Εκπαιδευτής: Χρήστος Σπανουγάκης MCT, MVP

Server Security on Windows Server (Webinar)

560,00 

Σας λέει κάτι η λέξη «Attack»? Ίσως η λέξη «Breach»? Μήπως η λέξη «Hacker» σας λέει κάτι?

Ακόμα και αν όλες οι παραπάνω λέξεις δεν σας λένε τίποτα, δεν πειράζει, θα τα δούμε μαζί μέσα από αυτό το webinar.

Εκπαιδευτής: Χρήστος Σπανουγάκης MCT, MVP