Προβολή όλων των 5 αποτελεσμάτων

Προσφορά!

Windows Server 2016 Webinar Part 1: Domain Controllers and AD Management

60,00 

Εκπαιδευθείτε από το σπίτι και παρακολουθήστε το webinar με τίτλο “Domain Controllers and Active Directory Management”. Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες της πληροφορικής που θέλουν να ξεκινήσουν με τον Windows Server 2016. Εκπαιδευτής: Χρήστος Σπανουγάκης MCT, MVP  

Προσφορά!

Windows Server 2016 Webinar Part 2: AD Sites & Group Policy

60,00 

Εκπαιδευθείτε από το σπίτι και παρακολουθήστε το webinar με τίτλο “AD Sites & Group Policy”. Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες της πληροφορικής που θέλουν να ξεκινήσουν με τον Windows Server 2016.

Εκπαιδευτής: Χρήστος Σπανουγάκης MCT, MVP

Προσφορά!

Windows Server 2016 Webinar Part 3: AD Security, Certificate Services & Federation Services

60,00 

Εκπαιδευθείτε από το σπίτι και παρακολουθήστε το webinar με τίτλο “AD Security, Certificate Services & Federation Services”. Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες της πληροφορικής που θέλουν να ξεκινήσουν με τον Windows Server 2016.

Εκπαιδευτής: Χρήστος Σπανουγάκης MCT, MVP

Προσφορά!

Windows Server 2016 Webinar Part 4: AD Rights Management, AD Monitoring & AD Sync with Azure

60,00 

Εκπαιδευθείτε από το σπίτι και παρακολουθήστε το webinar με τίτλο “AD Rights Management, AD Monitoring & AD Sync with Azure”. Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες της πληροφορικής που θέλουν να ξεκινήσουν με τον Windows Server 2016.

Εκπαιδευτής: Χρήστος Σπανουγάκης MCT, MVP

Προσφορά!

Windows Server 2016 Identity Webinars Parts 1,2,3,4

240,00 

Εκπαιδευθείτε από το σπίτι και παρακολουθήστε το webinar με τίτλο “Identity using Windows Server 2016”. Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες της πληροφορικής που θέλουν να ξεκινήσουν με τον Windows Server 2016.

Εκπαιδευτής: Χρήστος Σπανουγάκης MCT