Προβολή όλων των 24 αποτελεσμάτων

Active Directory Basics

20,00 

Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά του Active Directory στον Windows Server 2019. Αποκτήστε τις βασικές γνώσεις για να μπορέσετε να διαχειριστείτε αποτελεσματικά το εταιρικό σας περιβάλλον.
Διάρκεια 2 ώρες

Μάθετε Active Directory Powershell, Configuration of DHCP, DNS, VPN

20,00 

Μέσα στις 2 ώρες του σεμιναρίου θα δούμε μαζί τα παρακάτω θέματα:

 • Διαχείριση αντικειμένων του Active Directory με Powershell
 • Σωστή ρύθμιση των δικτυακών υπηρεσιών του Windows Server 2019, όπως DHCP, DNS, VPN

Webinar: Windows Server 2019 Local Storage, Disks, Volumes, Permissions

20,00 

Ελάτε να δούμε μαζί πως μπορούμε να διαχειριστούμε τους δίσκους και τα δεδομένα μας στον Windows Server 2019

Στο σεμινάριο που διαρκεί περίπου 2 ώρες θα δούμε μαζί τα παρακάτω θέματα:

 • Local Storage
 • Disks, Volumes, Mirror, RAID
 • Security and Permissions
 • Storage Spaces

Διάρκεια 2 ώρες

Με την αγορά του σεμιναρίου σας στέλνουμε άμεσα τα στοιχεία πρόσβασης για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο στον υπολογιστή σας.

Webinar: Πώς να στήσετε ένα Failover Cluster στον Windows Server 2019

20,00 

Ελάτε να δούμε μαζί πως στήνουμε σωστά ένα Failover Cluster στον Windows Server 2019

Στο σεμινάριο που διαρκεί περίπου 2 ώρες θα δούμε μαζί τα παρακάτω θέματα:

 • Πλεονεκτήματα του Failover Cluster και γιατί χρειάζεται
 • iSCSI και πως χρησιμοποιείται στο Failover Cluster
 • Προαπαιτούμενα πριν την εγκατάσταση
 • Ποιες υπηρεσίες μπορούν να μπουν στο Cluster και ποιες όχι

Διάρκεια 2 ώρες

Με την αγορά του σεμιναρίου σας στέλνουμε άμεσα τα στοιχεία πρόσβασης για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο στον υπολογιστή σας.

Webinar: Πώς να στήσετε ένα Hyper-V Cluster στον Windows Server

20,00 

Ελάτε να δούμε μαζί πως στήνουμε σωστά ένα Hyper-V Cluster στον Windows Server

Διάρκεια 2 ώρες

Με την αγορά του σεμιναρίου σας στέλνουμε άμεσα τα στοιχεία πρόσβασης για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο στον υπολογιστή σας.

Webinar: Hyper-V Replica & Storage Migration

20,00 

Ελάτε να δούμε μαζί πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία Hyper-V replica στον Windows Server

Στο σεμινάριο που διαρκεί περίπου 2 ώρες θα δούμε μαζί τα παρακάτω θέματα:

 • Overview of high availability and disaster recovery
 • Hyper-V replica: Υλοποίηση
 • Hyper-V replica στο Microsoft Azure? Ναι, γίνεται!

Διάρκεια 2 ώρες

Με την αγορά του σεμιναρίου σας στέλνουμε άμεσα τα στοιχεία πρόσβασης για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο στον υπολογιστή σας.

Webinar: Module 1 Windows Server 2019 Administration Overview

20,00 

Στο σεμινάριο θα δούμε μαζί τα παρακάτω θέματα:

 • Introducing Windows Server 2019
 • Windows Server Core Overview
 • Windows Server administration principles and tools overview

Webinar: Module 2: Identity Services in Windows Server

20,00 

Στο σεμινάριο θα δούμε μαζί τα παρακάτω θέματα:

 • Overview of AD DS
 • Deploying Windows Server domain controllers
 • Overview of Azure AD
 • Implementing Group Policy
 • Overview of Active Directory Certificate Services

Webinar: Module 3 Network Infrastructure services in Windows Server

20,00 

Στο σεμινάριο θα δούμε μαζί τα παρακάτω θέματα:

 • Deploying and managing DHCP
 • Deploying and managing DNS services
 • Deploying and managing IPAM

Webinar: Module 4 File Servers and Storage management in Windows Server

20,00 

Στο σεμινάριο θα δούμε μαζί τα παρακάτω θέματα:

 • Volumes and file systems in Windows Server
 • Implementing sharing in Windows Server
 • Implementing Storage Spaces in Windows Server
 • Implementing Data Deduplication
 • Implementing iSCSI
 • Deploying Distributed File System

Webinar: Module 5: Hyper-V virtualization and containers in Windows Server

20,00 

Στο σεμινάριο θα δούμε μαζί τα παρακάτω θέματα:

 • Hyper-V in Windows Server
 • Configuring VMs
 • Securing virtualization in Windows Server
 • Containers in Windows Server
 • Overview of Kubernetes

Webinar: Module 6: High Availablity in Windows Server

20,00 

Στο σεμινάριο θα δούμε μαζί τα παρακάτω θέματα:

 • Planning for failover clustering implementation
 • Creating and configuring failover cluster
 • Overview of stretch clusters
 • High availability and disaster recovery solutions with Hyper-V VMs

Webinar: Module 7 Disaster recovery in Windows Server

20,00 

Στο σεμινάριο θα δούμε μαζί τα παρακάτω θέματα:

 • Hyper-V Replica
 • Backup and restore infrastructure in Windows Server

Webinar: Module 8 Windows Server security

20,00 

Στο σεμινάριο θα δούμε μαζί τα παρακάτω θέματα:

 • Credentials and privileged access protection in Windows Server
 • Hardening Windows Server
 • Just Enough Administration in Windows Server
 • Securing and analyzing SMB traffic
 • Windows Server update management

Webinar: Module 9 Remote Desktop Services in Windows Server

20,00 

Στο σεμινάριο θα δούμε μαζί τα παρακάτω θέματα:

 • Remote Desktop Services Overview
 • Configuring a session-based desktop deployment
 • Overview of personal and pooled virtual desktops

Webinar: Module 10 Remote access and web services in Windows Server

20,00 

Στο σεμινάριο θα δούμε μαζί τα παρακάτω θέματα:

 • Overview of RAS in Windows Server
 • Implementing VPNs
 • Implementing NPS
 • Implementing Always On VPN
 • Implementing Web Server in Windows Server

Webinar: Module 11 Monitoring, performance, and troubleshooting

20,00 

Στο σεμινάριο θα δούμε μαζί τα παρακάτω θέματα:

 • Overview of Windows Server monitoring tools
 • Using Performance Monitor
 • Monitoring event logs for troubleshooting

Webinar: Module 12 Upgrade and migration in Windows Server

20,00 

Στο σεμινάριο θα δούμε μαζί τα παρακάτω θέματα:

 • AD DS migration
 • Storage Migration Service
 • Windows Server migration tools
Προσφορά!

Windows Server 2016 Webinar Part 1: Domain Controllers and AD Management

60,00 

Εκπαιδευθείτε από το σπίτι και παρακολουθήστε το webinar με τίτλο “Domain Controllers and Active Directory Management”. Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες της πληροφορικής που θέλουν να ξεκινήσουν με τον Windows Server 2016. Εκπαιδευτής: Χρήστος Σπανουγάκης MCT, MVP  

Προσφορά!

Windows Server 2016 Webinar Part 2: AD Sites & Group Policy

60,00 

Εκπαιδευθείτε από το σπίτι και παρακολουθήστε το webinar με τίτλο “AD Sites & Group Policy”. Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες της πληροφορικής που θέλουν να ξεκινήσουν με τον Windows Server 2016.

Εκπαιδευτής: Χρήστος Σπανουγάκης MCT, MVP

Προσφορά!

Windows Server 2016 Webinar Part 3: AD Security, Certificate Services & Federation Services

60,00 

Εκπαιδευθείτε από το σπίτι και παρακολουθήστε το webinar με τίτλο “AD Security, Certificate Services & Federation Services”. Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες της πληροφορικής που θέλουν να ξεκινήσουν με τον Windows Server 2016.

Εκπαιδευτής: Χρήστος Σπανουγάκης MCT, MVP

Προσφορά!

Windows Server 2016 Webinar Part 4: AD Rights Management, AD Monitoring & AD Sync with Azure

60,00 

Εκπαιδευθείτε από το σπίτι και παρακολουθήστε το webinar με τίτλο “AD Rights Management, AD Monitoring & AD Sync with Azure”. Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες της πληροφορικής που θέλουν να ξεκινήσουν με τον Windows Server 2016.

Εκπαιδευτής: Χρήστος Σπανουγάκης MCT, MVP

Προσφορά!

Windows Server 2016 Identity Webinars Parts 1,2,3,4

240,00 

Εκπαιδευθείτε από το σπίτι και παρακολουθήστε το webinar με τίτλο “Identity using Windows Server 2016”. Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες της πληροφορικής που θέλουν να ξεκινήσουν με τον Windows Server 2016.

Εκπαιδευτής: Χρήστος Σπανουγάκης MCT

Server Security on Windows Server (Webinar)

240,00 

Εκπαιδευτής: Χρήστος Σπανουγάκης MCT