Προβολή όλων των 11 αποτελεσμάτων

Microsoft Azure Fundamentals – Module 1: Describe core Azure concepts

15,00 

In this module, you’ll take an entry level end-to-end look at Azure and its capabilities, which will provide you with a solid foundation for completing the available modules for Azure Fundamentals.

Αμέσως μετά την αγορά του σεμιναρίου, σας αποστέλλουμε τον κωδικό πρόσβασης για να το παρακολουθήσετε απεριόριστα από τον υπολογιστή σας.

Webinar Azure Administrator: Azure Portal, Azure CLI, Azure Powershell

20,00 

Azure Administration

Σε αυτό το σεμινάριο θα μάθετε σχετικά με τα εργαλεία που οι Azure Administrators χρησιμοποιούν για να διαχειριστούν την υποδομή τους. Αυτά τα εργαλεία περιλαμβάνουν το Azure Portal, Cloud Shell, Azure PowerShell, CLI, Resource Manager και Resource Manager Templates.

Webinar Azure Administrator: Virtual Machines

20,00 

Azure Virtual Machines

Σε αυτό το σεμινάριο θα μάθετε σχετικά με Azure virtual machines, planning, creating, availability, extensions.

Webinar Azure Administrator: Azure Storage

20,00 

Azure Storage

Σε αυτό το webinar θα μάθετε σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά του Azure Storage.

Webinar Azure Administrator: Virtual Networking, Intersite Connectivity

20,00 

Virtual Networking
Intersite Connectivity

Σε αυτό το webinar θα μάθετε σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά του metworking στο Αzure, όπως virtual networks, IP addressing, Azure DNS, network security groups, VNet Peering, ExpressRoute Connections.

.

Webinar Azure Administrator: Azure Active Directory & AD Sync

20,00 

Azure Active Directory

Σε αυτό το webinar θα μάθετε σχετικά με το Azure Active Directory, για το Azure AD Join και το Azure AD Connect.

.

Webinar Azure Administrator: Azure Data Protection & backup

20,00 

Azure Data Protection & backup

Σε αυτό το webinar θα μάθετε σχετικά με το Azure Data Protection και Backup.

Webinar Azure Administrator: Azure Monitor

20,00 

Monitoring

Σε αυτό το webinar θα μάθετε πώς γίνεται το monitoring της Azure υποδομής σας με το Azure Monitor, Alerts και Log Analytics.

Webinar Azure Administrator: Governance & Compliance

20,00 

Governance and Compliance

Σε αυτό το webinar θα μάθετε πώς να διχειρίζεστε τις συνδρομές σας, Azure policies, Role-based Access Control

Webinar Azure Administrator: Network Traffic Management

20,00 

Network Traffic Management

Σε αυτό το webinar θα μάθετε σχετικά με network traffic strategies, network routing και service endpoints, Azure Load Balancer και Azure Application Gateway.

Webinar Azure Administrator: Serverless Computing

20,00 

Serverless Computing

Σε αυτό το webinar θα μάθετε σχετικά με

  • Azure App Service Plans
  • Azure App Service
  • Container Services
  • Azure Kubernetes Service