Χρήσιμα και φτηνά webinars για να αποκτήσετε γνώσεις γρήγορα

Προβολή όλων των 33 αποτελεσμάτων

Active Directory Basics

20,00 

Μάθετε Active Directory Powershell, Configuration of DHCP, DNS, VPN

20,00 

Webinar Azure Administrator: Azure Portal, Azure CLI, Azure Powershell

20,00 

Webinar: Windows Server 2019 Local Storage, Disks, Volumes, Permissions

20,00 

Webinar Azure Administrator: Virtual Machines

20,00 

Webinar: Πώς να στήσετε ένα Failover Cluster στον Windows Server 2019

20,00 

Webinar Azure Administrator: Azure Storage

20,00 

Webinar Azure Administrator: Virtual Networking, Intersite Connectivity

20,00 

Webinar: Πώς να στήσετε ένα Hyper-V Cluster στον Windows Server

20,00 

Webinar Azure Administrator: Azure Active Directory & AD Sync

20,00 

Webinar: Hyper-V Replica & Storage Migration

20,00 

Webinar Azure Administrator: Azure Data Protection & backup

20,00 

Webinar: Module 1 Windows Server 2019 Administration Overview

20,00 

Webinar: Module 2: Identity Services in Windows Server

20,00 

Webinar: Module 3 Network Infrastructure services in Windows Server

20,00 

Webinar: Module 4 File Servers and Storage management in Windows Server

20,00 

Webinar: Module 5: Hyper-V virtualization and containers in Windows Server

20,00 

Webinar: Module 6: High Availablity in Windows Server

20,00 

Webinar: Module 7 Disaster recovery in Windows Server

20,00 

Webinar: Module 8 Windows Server security

20,00 

Webinar: Module 9 Remote Desktop Services in Windows Server

20,00 

Webinar: Module 10 Remote access and web services in Windows Server

20,00 

Webinar: Module 11 Monitoring, performance, and troubleshooting

20,00 

Webinar: Module 12 Upgrade and migration in Windows Server

20,00 

Webinar Azure Administrator: Azure Monitor

20,00 

Webinar Azure Administrator: Governance & Compliance

20,00 

Webinar Azure Administrator: Network Traffic Management

20,00 

Webinar Azure Administrator: Serverless Computing

20,00 

Microsoft 365 Security Administration: User and Group Management

20,00 

Microsoft 365 Security Administration: Identity Synchronization and Protection

20,00 

Microsoft 365 Security Administration: Identity & Access Management

20,00 

Microsoft 365 Security Administration: Security in Microsoft 365

20,00 

Microsoft 365 Security Administration: Threat Protection

20,00