Χρήσιμα και φτηνά webinars για να αποκτήσετε γνώσεις γρήγορα

Προβολή όλων των 33 αποτελεσμάτων

Active Directory Basics

20,00 

Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά του Active Directory στον Windows Server 2019. Αποκτήστε τις βασικές γνώσεις για να μπορέσετε να διαχειριστείτε αποτελεσματικά το εταιρικό σας περιβάλλον.
Διάρκεια 2 ώρες

Μάθετε Active Directory Powershell, Configuration of DHCP, DNS, VPN

20,00 

Μέσα στις 2 ώρες του σεμιναρίου θα δούμε μαζί τα παρακάτω θέματα:

 • Διαχείριση αντικειμένων του Active Directory με Powershell
 • Σωστή ρύθμιση των δικτυακών υπηρεσιών του Windows Server 2019, όπως DHCP, DNS, VPN

Webinar Azure Administrator: Azure Portal, Azure CLI, Azure Powershell

20,00 

Azure Administration

Σε αυτό το σεμινάριο θα μάθετε σχετικά με τα εργαλεία που οι Azure Administrators χρησιμοποιούν για να διαχειριστούν την υποδομή τους. Αυτά τα εργαλεία περιλαμβάνουν το Azure Portal, Cloud Shell, Azure PowerShell, CLI, Resource Manager και Resource Manager Templates.

Webinar: Windows Server 2019 Local Storage, Disks, Volumes, Permissions

20,00 

Ελάτε να δούμε μαζί πως μπορούμε να διαχειριστούμε τους δίσκους και τα δεδομένα μας στον Windows Server 2019

Στο σεμινάριο που διαρκεί περίπου 2 ώρες θα δούμε μαζί τα παρακάτω θέματα:

 • Local Storage
 • Disks, Volumes, Mirror, RAID
 • Security and Permissions
 • Storage Spaces

Διάρκεια 2 ώρες

Με την αγορά του σεμιναρίου σας στέλνουμε άμεσα τα στοιχεία πρόσβασης για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο στον υπολογιστή σας.

Webinar Azure Administrator: Virtual Machines

20,00 

Azure Virtual Machines

Σε αυτό το σεμινάριο θα μάθετε σχετικά με Azure virtual machines, planning, creating, availability, extensions.

Webinar: Πώς να στήσετε ένα Failover Cluster στον Windows Server 2019

20,00 

Ελάτε να δούμε μαζί πως στήνουμε σωστά ένα Failover Cluster στον Windows Server 2019

Στο σεμινάριο που διαρκεί περίπου 2 ώρες θα δούμε μαζί τα παρακάτω θέματα:

 • Πλεονεκτήματα του Failover Cluster και γιατί χρειάζεται
 • iSCSI και πως χρησιμοποιείται στο Failover Cluster
 • Προαπαιτούμενα πριν την εγκατάσταση
 • Ποιες υπηρεσίες μπορούν να μπουν στο Cluster και ποιες όχι

Διάρκεια 2 ώρες

Με την αγορά του σεμιναρίου σας στέλνουμε άμεσα τα στοιχεία πρόσβασης για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο στον υπολογιστή σας.

Webinar Azure Administrator: Azure Storage

20,00 

Azure Storage

Σε αυτό το webinar θα μάθετε σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά του Azure Storage.

Webinar Azure Administrator: Virtual Networking, Intersite Connectivity

20,00 

Virtual Networking
Intersite Connectivity

Σε αυτό το webinar θα μάθετε σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά του metworking στο Αzure, όπως virtual networks, IP addressing, Azure DNS, network security groups, VNet Peering, ExpressRoute Connections.

.

Webinar: Πώς να στήσετε ένα Hyper-V Cluster στον Windows Server

20,00 

Ελάτε να δούμε μαζί πως στήνουμε σωστά ένα Hyper-V Cluster στον Windows Server

Διάρκεια 2 ώρες

Με την αγορά του σεμιναρίου σας στέλνουμε άμεσα τα στοιχεία πρόσβασης για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο στον υπολογιστή σας.

Webinar Azure Administrator: Azure Active Directory & AD Sync

20,00 

Azure Active Directory

Σε αυτό το webinar θα μάθετε σχετικά με το Azure Active Directory, για το Azure AD Join και το Azure AD Connect.

.

Webinar: Hyper-V Replica & Storage Migration

20,00 

Ελάτε να δούμε μαζί πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία Hyper-V replica στον Windows Server

Στο σεμινάριο που διαρκεί περίπου 2 ώρες θα δούμε μαζί τα παρακάτω θέματα:

 • Overview of high availability and disaster recovery
 • Hyper-V replica: Υλοποίηση
 • Hyper-V replica στο Microsoft Azure? Ναι, γίνεται!

Διάρκεια 2 ώρες

Με την αγορά του σεμιναρίου σας στέλνουμε άμεσα τα στοιχεία πρόσβασης για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο στον υπολογιστή σας.

Webinar Azure Administrator: Azure Data Protection & backup

20,00 

Azure Data Protection & backup

Σε αυτό το webinar θα μάθετε σχετικά με το Azure Data Protection και Backup.

Webinar: Module 1 Windows Server 2019 Administration Overview

20,00 

Στο σεμινάριο θα δούμε μαζί τα παρακάτω θέματα:

 • Introducing Windows Server 2019
 • Windows Server Core Overview
 • Windows Server administration principles and tools overview

Webinar: Module 2: Identity Services in Windows Server

20,00 

Στο σεμινάριο θα δούμε μαζί τα παρακάτω θέματα:

 • Overview of AD DS
 • Deploying Windows Server domain controllers
 • Overview of Azure AD
 • Implementing Group Policy
 • Overview of Active Directory Certificate Services

Webinar: Module 3 Network Infrastructure services in Windows Server

20,00 

Στο σεμινάριο θα δούμε μαζί τα παρακάτω θέματα:

 • Deploying and managing DHCP
 • Deploying and managing DNS services
 • Deploying and managing IPAM

Webinar: Module 4 File Servers and Storage management in Windows Server

20,00 

Στο σεμινάριο θα δούμε μαζί τα παρακάτω θέματα:

 • Volumes and file systems in Windows Server
 • Implementing sharing in Windows Server
 • Implementing Storage Spaces in Windows Server
 • Implementing Data Deduplication
 • Implementing iSCSI
 • Deploying Distributed File System

Webinar: Module 5: Hyper-V virtualization and containers in Windows Server

20,00 

Στο σεμινάριο θα δούμε μαζί τα παρακάτω θέματα:

 • Hyper-V in Windows Server
 • Configuring VMs
 • Securing virtualization in Windows Server
 • Containers in Windows Server
 • Overview of Kubernetes

Webinar: Module 6: High Availablity in Windows Server

20,00 

Στο σεμινάριο θα δούμε μαζί τα παρακάτω θέματα:

 • Planning for failover clustering implementation
 • Creating and configuring failover cluster
 • Overview of stretch clusters
 • High availability and disaster recovery solutions with Hyper-V VMs

Webinar: Module 7 Disaster recovery in Windows Server

20,00 

Στο σεμινάριο θα δούμε μαζί τα παρακάτω θέματα:

 • Hyper-V Replica
 • Backup and restore infrastructure in Windows Server

Webinar: Module 8 Windows Server security

20,00 

Στο σεμινάριο θα δούμε μαζί τα παρακάτω θέματα:

 • Credentials and privileged access protection in Windows Server
 • Hardening Windows Server
 • Just Enough Administration in Windows Server
 • Securing and analyzing SMB traffic
 • Windows Server update management

Webinar: Module 9 Remote Desktop Services in Windows Server

20,00 

Στο σεμινάριο θα δούμε μαζί τα παρακάτω θέματα:

 • Remote Desktop Services Overview
 • Configuring a session-based desktop deployment
 • Overview of personal and pooled virtual desktops

Webinar: Module 10 Remote access and web services in Windows Server

20,00 

Στο σεμινάριο θα δούμε μαζί τα παρακάτω θέματα:

 • Overview of RAS in Windows Server
 • Implementing VPNs
 • Implementing NPS
 • Implementing Always On VPN
 • Implementing Web Server in Windows Server

Webinar: Module 11 Monitoring, performance, and troubleshooting

20,00 

Στο σεμινάριο θα δούμε μαζί τα παρακάτω θέματα:

 • Overview of Windows Server monitoring tools
 • Using Performance Monitor
 • Monitoring event logs for troubleshooting

Webinar: Module 12 Upgrade and migration in Windows Server

20,00 

Στο σεμινάριο θα δούμε μαζί τα παρακάτω θέματα:

 • AD DS migration
 • Storage Migration Service
 • Windows Server migration tools

Webinar Azure Administrator: Azure Monitor

20,00 

Monitoring

Σε αυτό το webinar θα μάθετε πώς γίνεται το monitoring της Azure υποδομής σας με το Azure Monitor, Alerts και Log Analytics.

Webinar Azure Administrator: Governance & Compliance

20,00 

Governance and Compliance

Σε αυτό το webinar θα μάθετε πώς να διχειρίζεστε τις συνδρομές σας, Azure policies, Role-based Access Control

Webinar Azure Administrator: Network Traffic Management

20,00 

Network Traffic Management

Σε αυτό το webinar θα μάθετε σχετικά με network traffic strategies, network routing και service endpoints, Azure Load Balancer και Azure Application Gateway.

Webinar Azure Administrator: Serverless Computing

20,00 

Serverless Computing

Σε αυτό το webinar θα μάθετε σχετικά με

 • Azure App Service Plans
 • Azure App Service
 • Container Services
 • Azure Kubernetes Service

Microsoft 365 Security Administration: User and Group Management

20,00 

User and Group Management

 • Identity and Access Management concepts
 • The Zero Trust model
 • Plan your identity and authentication solution
 • User accounts and roles
 • Password Management

Microsoft 365 Security Administration: Identity Synchronization and Protection

20,00 

Identity Synchronization and Protection

 • Plan directory synchronization
 • Configure and manage synchronized identities
 • Azure AD Identity Protection

Microsoft 365 Security Administration: Identity & Access Management

20,00 

Identity and Access Management

 • Application Management
 • Identity Governance
 • Manage device access
 • Role Based Access Control (RBAC)
 • Solutions for external access
 • Privileged Identity Management

Microsoft 365 Security Administration: Security in Microsoft 365

20,00 

Security in Microsoft 365

 • Threat vectors and data breaches
 • Security strategy and principles
 • Microsoft security solutions
 • Secure Score

Microsoft 365 Security Administration: Threat Protection

20,00 

Threat Protection

 • Exchange Online Protection (EOP)
 • Microsoft Defender for Office 365
 • Manage Safe Attachments
 • Manage Safe Links
 • Microsoft Defender for Identity
 • Microsoft Defender for Endpoint