header-area-2.1.3

Vol 249

 

Τεχνικά άρθρα

GDPR: Πώς Θα Ζητήσετε Τα Προσωπικά Σας Δεδομένα Από 100+ Εταιρίες
Δείτε το site όπου σας δίνει την δυνατότητα να ζητήσετε πληροφορίες για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από 100 και παραπάνω γνωστές εταιρίες, όπως ακριβώς προβλέπει ο κανονισμός. Θα εκπλαγείτε όταν διαπιστώσετε με πόσο εύκολο τρόπο μπορεί να γίνει το αίτημα προς αυτές τις εταιρίες (και κατά συνέπεια με παρόμοιο τρόπο και προς την δική σας εταιρία). Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου...

GDPR: Ήμουνα Και Εγώ Εκεί!
Όλοι έχουμε καταλάβει ότι ο νέος κανονισμός της ΕΕ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων μας δημιουργήθηκε για να περιοριστεί η ανεξέλεγκτη διάδοση της προσωπικής πληροφορίας χωρίς την συγκατάθεσή μας. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου...

How To Think About Exam Preparation In This New World
As Microsoft embraces the power and flexibility of the cloud to deliver their software and solutions, we are experiencing ripple effects on our learning and exam content. Features and functionality in the software is changing on a monthly, weekly, and, in some cases, daily basis. This challenge is not unique to Microsoft. All IT learning and certification programs are facing it. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου...

[GDPR] Ένα E-Mail Που Δεν Θα Θέλατε Να Πάρετε Από Κάποιον Πελάτη Σας….
Κατά την διάρκεια των εκπαιδεύσεων που έχουμε κάνει για το GDPR όλους αυτούς τους μήνες, ακούμε πολύ συχνά το ερώτημα από τους συμμετέχοντες: “Θα ασχοληθεί ποτέ κάποιος με την συμμόρφωση της εταιρίας μας με το GDPR;” Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου...

How to add a server to Azure ARC
You might have heard about Azure Arc, which was announced at Microsoft Ignite 2019 in Orlando. Azure Arc is a new hybrid cloud offering that extents Azure Resource Manager to on-premises, edge, and multi-cloud environments. Azure Arc enables deployment of Azure services anywhere and extends Azure management to any infrastructure. If you want to know more about Azure Arc, you can find more here. In this blog post, we are going to have a quick look at Azure Arc for servers and how you can add servers to Azure Arc. Azure Arc for servers extends Azure Resource Manager to allow you to manage machines that are outside of Azure, using Azure management tools like Azure Log Analytics and Azure Policy. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου...

Preparing to deploy Extended Security Updates
With the end of support for these Operating Systems on January 14, 2020, many of our customers are asking for help on how to get ready to deploy Extended Security Updates (ESU). To that end, I would like to share the work of Curtis Ricard a Senior Premier Field Engineer on how to use Microsoft Endpoint Configuration Manager (ConfigMgr) to ensure that your clients are ready to receive the ESU updates. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου...

Protecting your information and staying compliant with Microsoft Teams
Adopting Microsoft Teams in your organization brings the benefits of chat-based collaboration and an integrated hub for your calls, meetings, apps, and content. This is why there are more than 20 million daily active users of Teams.

But it isn’t all about productivity, we want Teams to contribute to your security and compliance requirements and you probably have a lot of questions on how this happens. You may be used to protecting email and files in Microsoft 365 and on your mobile devices, but how should you approach security and compliance as you add Teams to the mix? Did you know, for example, that Teams keeps persistent records of chat conversations by default? Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου...

Identify Azure VMs which are not monitored by Security Center
Security Center offers a couple of options to have your Virtual Machines (VMs) in Azure automatically protected. This provides great benefits by protecting your resources against threats and helps you get more secure in a fast and efficient way.

To safeguard your VMs, Security Center requires the installation of the Microsoft Monitoring Agent (MMA). Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου...

Introducing the new Performance Monitor for Windows
As the administrator of Windows computers and servers, you deserve the best tools to understand how features, apps, and devices are working. When you need to troubleshoot why something is slow or broken, there’s no source of truth more trusty or versatile than Windows performance counters.

The classic user interface for perf counters, Performance Monitor or perfmon.exe, hasn’t changed much since it was added to Windows in 1993. (That’s right – over 25 years ago!) It’s difficult to learn and time-consuming to use. It could be way, way better.

Today, we’re beyond excited to introduce a reimagined Performance Monitor. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου...

What's new in Windows Admin Center 1910
Today we announced the general availability of Windows Admin Center, version 1910, the latest version of our reimagined server management experience. If you’re new to Windows Admin Center or it’s been awhile, be sure to catch up on what you’ve missed by reviewing our previous 1904 announcement for full background context on our journey.

If you follow our releases on the Windows Insider Program, Windows Admin Center 1910 contains all the features and improvements of the previous monthly preview releases, plus some brand new features being announced at Microsoft Ignite 2019. As a reminder, some extensions and features are marked as “preview” to help differentiate newer functionality and allow for flexibility of ecosystem growth.

Download Windows Admin Center 1910 today!

Your contributions through user feedback continue to be very important and valuable to us, helping us prioritize and sequence our investments. As you’ll see in the summaries below, many of our new features are a direct result of some of your top requests. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου...

Office What's new Management Preview Updates Now Available
The Office What’s New management Preview allows your organization to decide which features are shown to or hidden from end users in the What’s New panel of Office desktop apps, and it gives you visibility into new content for each release version and channel, along with the capability to hide or show each feature’s What’s New content.

Today, we’re announcing two updates to the Preview:

Previously, the Office What’s New management Preview was available only to users with the Global admin or Global reader role. As of today, the Preview can also be accessed by users with the Office Apps admin role. Global admins and Office Apps admins have full access to the Preview, while users with the Global reader admin role will have read-only access. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου...

What's new for IT Pros in Windows 10 1909
Windows 10, version 1909 is now available through Windows Server Update Services (WSUS) and Windows Update for Business, and can be downloaded from Visual Studio Subscriptions, the Software Download Center (via the Media Creation Tool), and the Volume Licensing Service Center (VLSC).

We recommend IT administrators begin targeted deployments of Windows 10, version 1909 to validate that the apps, devices, and infrastructure used by their organizations work as expected with the new features. As recently announced in blogs by John Cable and John Wilcox, Windows 10, version 1909 can be delivered in a new, streamlined fashion to devices currently running Windows 10, version 1903. For details on this new delivery approach, read John Wilcox’s blog post on Windows 10, version 1909 delivery options. The update process will be the same as previous feature updates for devices running Windows 10, version 1809 and older—or if you choose to deploy Windows 10, version 1909 from media. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου...

Εκδηλώσεις

Δεν υπάρχει προς το παρόν καμμία προγραμματισμένη εκδήλωση.

©2021 SystemPlus IT Training & Consulting

Αυτό το newsletter έχει αποσταλεί από το
SystemPlus IT Training & Consulting
τηλ: +30 2310 266 988

mpnlogo
pearsonlogo