Ανακοινώνουμε την διάθεση του νέου σεμιναρίου Microsoft Azure Administrator με την μορφή της Online εκπαίδευσης, ώστε να μπορέσετε να το παρακολουθήσετε από οπουδήποτε.
Στην ύλη του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:
 • Στην ύλη του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:
  • Azure Active Directory
  • Users and Groups
  • Subscriptions and Accounts
  • Azure Policy
  • Role-based Access Control (RBAC)
  • Azure Resource Manager
  • Azure Portal and Cloud Shell
  • Azure PowerShell and CLI
  • Virtual Networks
  • IP Addressing
  • Network Security groups
  • VNet Peering
  • VPN Gateway Connections
  • ExpressRoute and Virtual WAN
  • Storage Accounts
  • Blob Storage
  • Storage Security
  • Azure Files and File Sync
  • Managing Storage
  • Virtual Machine Planning
  • Creating Virtual Machines
  • Virtual Machine Availability
  • Virtual Machine Extensions
  • Virtual Machine Backups
  • Azure Monitor
  • Azure Alerts
  • Log Analytics
  • Network Watcher

Pre-recorded Online Course

Τιμή σεμιναρίου 300 €

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις με μικρό κόστος. Προϋποθέτει ότι έχετε μια δοκιμαστική συνδρομή Microsoft Azure για να κάνετε πρακτική εξάσκηση.

Τι περιλαμβάνεται:

 • Τα videos του σεμιναρίου

Εκπαιδευτής του σεμιναρίου είναι ο Χρήστος Σπανουγάκης, Microsoft Certified Trainer (MCT) από το 1998. To 2008 του απονεμήθηκε από τα κεντρικά της Microsoft στο Redmond ο τιμητικός τίτλος του Microsoft Most Valuable Professional (MVP) για την συνεισφορά του στις κοινότητες επαγγελματιών της πληροφορικής. Συχνός ομιλητής με τεχνικές παρουσιάσεις σε συνέδρια πληροφορικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό και εκπαιδευτής στα τεχνικά σεμινάρια Microsoft που διοργανώνει σε όλη την Ευρώπη.
Συμμετέχει επίσης σε έργα πληροφορικής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αποκτώντας μεγάλη εμπειρία που την μεταφέρει στους συμμετέχοντες των σεμιναρίων.