Ανακοινώνουμε την διάθεση του νέου σεμιναρίου Microsoft Azure Administrator με την μορφή της Online εκπαίδευσης, ώστε να μπορέσετε να το παρακολουθήσετε από οπουδήποτε.
Στην ύλη του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:
 • Στην ύλη του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:
  • Azure Active Directory
  • Users and Groups
  • Subscriptions and Accounts
  • Azure Policy
  • Role-based Access Control (RBAC)
  • Azure Resource Manager
  • Azure Portal and Cloud Shell
  • Azure PowerShell and CLI
  • Virtual Networks
  • IP Addressing
  • Network Security groups
  • VNet Peering
  • VPN Gateway Connections
  • ExpressRoute and Virtual WAN
  • Storage Accounts
  • Blob Storage
  • Storage Security
  • Azure Files and File Sync
  • Managing Storage
  • Virtual Machine Planning
  • Creating Virtual Machines
  • Virtual Machine Availability
  • Virtual Machine Extensions
  • Virtual Machine Backups
  • Azure Monitor
  • Azure Alerts
  • Log Analytics
  • Network Watcher
Οι συμμετέχοντες, εκτός από την βιντεοσκόπηση του σεμιναρίου, αποκτούν το εκπαιδευτικό υλικό σε digital μορφή, καθώς και πρόσβαση σε Online Labs.

Το σεμινάριο παρέχεται σε 2 διαφορετικές εκδόσεις, η κάθε μία με διαφορετικές παροχές και τιμές. Δείτε μια σύγκριση των 2 εκδόσεων παρακάτω:

Μόνο Videos

Τιμή σεμιναρίου 200 €

Αυτή η έκδοση απευθύνεται σε όσους θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο με μικρό κόστος. Προϋποθέτει ότι έχετε μια δοκιμαστική συνδρομή Microsoft Azure για να κάνετε πρακτική εξάσκηση.

Τι περιλαμβάνεται:

 • Τα videos του σεμιναρίου

Πλήρες πακέτο εκπαίδευσης

Τιμή σεμιναρίου 750 €

Αυτή η έκδοση απευθύνεται σε όσους θέλουν να έχουν το πλήρες πακέτο με μεγαλύτερο κόστος.

Τι περιλαμβάνεται:

 • Τα videos του σεμιναρίου

 • Εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή

 • Πρόσβαση για 6 μήνες στα Online Labs

Εκπαιδευτής του σεμιναρίου είναι ο Χρήστος Σπανουγάκης, Microsoft Certified Trainer (MCT) από το 1998. To 2008 του απονεμήθηκε από τα κεντρικά της Microsoft στο Redmond ο τιμητικός τίτλος του Microsoft Most Valuable Professional (MVP) για την συνεισφορά του στις κοινότητες επαγγελματιών της πληροφορικής. Συχνός ομιλητής με τεχνικές παρουσιάσεις σε συνέδρια πληροφορικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό και εκπαιδευτής στα τεχνικά σεμινάρια Microsoft που διοργανώνει σε όλη την Ευρώπη.
Συμμετέχει επίσης σε έργα πληροφορικής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αποκτώντας μεγάλη εμπειρία που την μεταφέρει στους συμμετέχοντες των σεμιναρίων.