Ειδική προσφορά MCSA Windows Server 2012 R2

Τώρα που ο Windows Server 2012 R2 δίνει την θέση του στον Windows Server 2016, είναι μια καλή στιγμή να εκπαιδευθείτε σε οικονομική τιμή. Προετοιμαστείτε για το MCSA στον Windows Server 2012 R2 με τα online σεμινάρια στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ και σε αχτύπητη τιμή. Τα σεμινάρια περιλαμβάνουν την εκπαίδευση στα ελληνικά σε video high definition, με…

#AzureAD Privileged Identity Management Approval Workflows are now in Public Preview

  Some more great news today from the Azure AD Team! The public preview of some major updates to the Azure AD Privileged Identity Management service is now on. If you want to know more about Azure AD PIM, you can taka a look at this article: http://systemplus.gr/azuread-identity-protection-azure-ad-privileged-identity-management-and-azure-ad-premium-p2-available-sept-15th-2016/ But let’s see what’s new: A new,…

Microsoft Official Courses at special prices to get certified

  Do you want to attend a Microsoft Official Course and get certified at a special price? Now you have the option to do it. If you live in Europe and you want to get a Microsoft certification, but you still cannot afford the high course prices in your country, you should consider to attend…

New Enhancements to the Azure AD Pass Through Authentication Preview are live

If you regularly follow this blog, you should remember that back in December 2016 I wrote a blog post about Azure AD Pass Through Authentication, which was in Public Preview, https://spanougakis.wordpress.com/2016/12/08/azuread-pass-through-authentication-and-seamless-single-sign-on-is-here/ A few days ago the Azure AD product group announced some new improvements related to that service, so let’s take a look. What is…

#AzureAD and third-party apps: some really impressive numbers

Back in March this year I had written a blog post related to Azure AD third party apps and how you can find them and use them in the Azure AD App Gallery, https://spanougakis.wordpress.com/2017/03/29/more-new-3rd-party-apps-to-the-azuread-app-gallery/ A few days ago the Azure AD product group announced some really interesting statistics, about how big is that service. Did…