Ειδική προσφορά MCSA Windows Server 2012 R2

Τώρα που ο Windows Server 2012 R2 δίνει την θέση του στον Windows Server 2016, είναι μια καλή στιγμή να εκπαιδευθείτε σε οικονομική τιμή. Προετοιμαστείτε για το MCSA στον Windows Server 2012 R2 με τα online σεμινάρια στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ και σε αχτύπητη τιμή. Τα σεμινάρια περιλαμβάνουν την εκπαίδευση στα ελληνικά σε video high definition, με…

New feature updates for #AzureAD Application Proxy, WorkFolders supported also

I’ve already presented Azure AD Application Proxy many times, it’s a great feature of Azure AD that you can use to publish your web apps to users outside of the company without VPNs. firewalls and the like. If you don’t know what is Azure AD Application Proxy, please take a look at this recorded presentation…

Integration of #AzureAD with Workday is now in Public Preview

Well, these guys never stop giving us new features and technologies. So today the Azure AD Product Group announced that we have an integration of Azure AD with Workday. Some of you probably do not know anything about Workday. Well, it’s a great application that can be used by the HR, the Finance and the…

EMS Conditional Access using #AzureAD: What is all about

  It’s really not the first time that you see this feature, EMS Conditional Access, in this blog. Just try to make a search, just like this: http://systemplus.gr/?s=conditional+access and you’ll get a lot of related information. So as you can see, we need to find a way to protect our corporate data, while allowing our…

#AzureAD Privileged Identity Management Approval Workflows are now in Public Preview

  Some more great news today from the Azure AD Team! The public preview of some major updates to the Azure AD Privileged Identity Management service is now on. If you want to know more about Azure AD PIM, you can taka a look at this article: http://systemplus.gr/azuread-identity-protection-azure-ad-privileged-identity-management-and-azure-ad-premium-p2-available-sept-15th-2016/ But let’s see what’s new: A new,…

Take a look at the new #AzureAD Admin Console, now in GA!

  Back in September 2017 there was an announcement about the new Azure AD portal. which was in Public Preview at that time. We are very excited to see that today we have all the new functionality and features available, because it’s generally available to everybody! It’s really impressive to know that since September 750k…

Microsoft Official Courses at special prices to get certified

  Do you want to attend a Microsoft Official Course and get certified at a special price? Now you have the option to do it. If you live in Europe and you want to get a Microsoft certification, but you still cannot afford the high course prices in your country, you should consider to attend…

New Enhancements to the Azure AD Pass Through Authentication Preview are live

If you regularly follow this blog, you should remember that back in December 2016 I wrote a blog post about Azure AD Pass Through Authentication, which was in Public Preview, https://spanougakis.wordpress.com/2016/12/08/azuread-pass-through-authentication-and-seamless-single-sign-on-is-here/ A few days ago the Azure AD product group announced some new improvements related to that service, so let’s take a look. What is…

#AzureAD and third-party apps: some really impressive numbers

Back in March this year I had written a blog post related to Azure AD third party apps and how you can find them and use them in the Azure AD App Gallery, https://spanougakis.wordpress.com/2017/03/29/more-new-3rd-party-apps-to-the-azuread-app-gallery/ A few days ago the Azure AD product group announced some really interesting statistics, about how big is that service. Did…