3 συμβουλές για αποφυγή παραβίασης δεδομένων στον οργανισμό σας

Η παραβίαση δεδομένων (data breach) ζημιώνει την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών. Η ικανότητά σας να αποφύγετε παραβιάσεις βασίζεται σε τρεις πυλώνες: τους ανθρώπους, τις διαδικασίες και την τεχνολογία. 1. Ξεκινήστε από το προσωπικό σαςΔημιουργήστε ένα περιβάλλον που ευνοεί την προστασία των δεδομένων στην εταιρία, ξεκινώντας από την κορυφή της ιεραρχίας και…

Required changes to your ADFS environment (related to #AzureAD)

As the Azure AD product group plans to implement some new features related to service availability, you should make some changes if you use another identity system federated to Azure Active Directory for user authentication. If you authenticate directly with Azure AD, you don’t need to change anything. The new Azure Active Directory features will…