Το Ημερολόγιο της TechEd IT Pros 2008: Μέρα 7η

Μέρα 7η, Τελευταία μέρα της TechEd EMEA IT Pros 2008

Σήμερα οι ομιλίες είναι πολύ λιγότερες, αφού στις 16:30 τελειώνει η φετινή TechEd. Παρακολουθούμε μια παρουσίαση του Mark Russinovich, ο οποίος μας ενημερώνει για την μελλοντική έκδοση του HyperV και των VHD αρχείων. Το σκεπτικό εδώ είναι ότι θα μπορούμε να έχουμε vhd αρχεία, τα οποία θα τα χρησιμοποιούμε με παρόμοιο τρόπο όπως τα λειτουργικά μας σήμερα. Θέλω Windows Vista? Θα έχω ένα έτοιμο vhd αρχείο που θα το χρησιμοποιώ όποτε το χρειάζομαι, αντί να κάνω εγκατάσταση του λειτουργικού. Μάλλον ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα για την μορφή του virtualization, όπως αυτή πρόκειται να μεταμορφωθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Αποχαιρετούμε τους συναδέλφους Microsoft Certified Trainers που συνεργαστήκαμε αυτή την εβδομάδα στο Ask the Experts booth και δίνουμε ραντεβού για του χρόνου στο …. Βερολίνο!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.