Εισαγωγή φωτογραφίας χρήστη στο Active Directory και στον Exchange Server 2010

Θα έχετε παρατηρήσει ότι όλα τα νέα λειτουργικά υποστηρίζουν την δυνατότητα να εισάγουμε μια φωτογραφία για κάθε λογαριασμό χρήστη στο Active Directory, η οποία τελικά θα είναι ορατή και μέσα στο νέο Outlook 2010, αλλά ακόμα και στον υπολογιστή με Windows 7 που χρησιμοποιούμε.

Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα να εισάγουμε τις φωτογραφίες χρηστών σαν πληροφορία μέσα στο Active Directory Schema, ώστε ανεξάρτητα από τον υπολογιστή που χρησιμοποιεί ο χρήστης, να υπάρχει η φάτσα του διαθέσιμη παντού.

Πρέπει να έχουμε υπόψη μας όμως τα εξής πριν ξεκινήσουμε:

Το thumbnailPhoto attribute του Active Directory που θα πειράξουμε, έχει περιορισμό στα 10ΚΒ, οπότε ελέγξτε το μέγεθος της κάθε φωτογραφίας. Επίσης, οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι jpg και θα επηρεάσουν το συνολικό replication μεταξύ των DCs, αλλά και το μέγεθος της βάσης του Active Directory.

Ξεκινώντας, αφού έχετε κάνει logon σε κάποιον DC, μπαίνετε σε command prompt και πληκτρολογείτε:

regsvr32 schmmgmt.dll

για να μπορέσετε να δείτε το Active Directory Schema snap-in από μια MMC κονσόλα που θα χρησιμοποιήσετε στην συνέχεια.

Κατόπιν τρέχετε το mmc.exe και στο άδειο παράθυρο που θα εμφανιστεί, προσθέτετε σαν snap-in το Active Directory Schema. Κάνοντας expand το Active Directory Schema, μπαίνοντας στον φάκελο Attributes, θα πρέπει να βρείτε ένα attribute που ονομάζεται “thumbnailPhoto” και το οποίο ανοίγετε με διπλό κλικ.

Το μόνο που χρειάζεται να επιλέξετε είναι το “Replicate this attribute to the Global Catalog” και πατώντας παντού OK κλείνετε την κονσόλα χωρίς να την αποθηκεύσετε:

adphoto1

Επειδή μας ενδιαφέρει να εισάγουμε την φωτογραφία μέσα στο mailbox του χρήστη, θα πρέπει να ανοίξουμε το Exchange Management Shell και να πληκτρολογήσουμε το παρακάτω cmdlet, με το οποίο θα δηλώσουμε το mailbox και το path που βρίσκεται η φωτογραφία:

Import-RecipientDataProperty -Identity <Mailbox> -Picture -FileData ([Byte[]]$(Get-Content -path <Picture Path > -Encoding Byte -ReadCount 0))

Για να ελέγξουμε ότι έχει εισαχθεί η πληροφορία σωστά, μπορούμε σε κάποιον DC να ρίξουμε μια ματιά στα properties του λογαριασμού στο Active Directory και συγκεκριμένα στον attribute editor, όπου θα πρέπει να αναγράφεται κάτι δίπλα από το thumbnailPhoto attribute, όπως παρακάτω:

adphoto2

Το τελικό αποτέλεσμα μπορούμε να το δούμε από το Outlook 2010, όπου στις ρυθμίσεις του Exchange 2010 λογαριασμού εμφανίζεται αυτόματα η φωτογραφία, αλλά και στα e-mail που στέλνουμε:

adphoto3

adphoto4