Εξετάσεις Microsoft με Virtual Labs

Έχει συζητηθεί παλιότερα ότι κάποιες εξετάσεις αλλάζουν ή έχουν ήδη αλλάξει μορφή, περιλαμβάνοντας τα λεγόμενα simulations, που τώρα πια θα ονομάζονται virtual labs. Ο σκοπός των ερωτήσεων αυτών είναι να πραγματοποιούμε κατά την διάρκεια της εξέτασης πραγματικές εργασίες σε πραγματικά μηχανήματα, ώστε έτσι να εξετάζεται καλύτερα η εμπειρία του εξεταζόμενου. Αρκετά σημαντικό για να περιοριστεί η “παπαγαλία” κάποιων που αποστήθισαν ερωτήσεις του εμπορίου (ξέρετε εσείς …)

Ανακάλυψα λοιπόν ένα βίντεο, το οποίο εξηγεί πως είναι αυτή η νέα μορφή των εξετάσεων: